Chuyên mục dành cho những tin mới liên quan đến thể thao đua xe như F1, NASCAR hoặc các bộ phim liên quan.