Chính Sách Bảo Mật

N4B cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn khi truy cập vào website này. Để biết rõ hơn về Chính Sách Bảo Mật cũng như quyền riêng tư, mời bạn đọc tham khảo các thông tin dưới đây.

Chính sách này đề cập đến cách N4B xử lý thông tin cá nhân mà N4B thu thập và nhận được từ bạn.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật nếu có bất cứ sự thay đổi nào. Bạn có thể xem bản mới nhất của Chính Sách Bảo Mật bất kỳ lúc nào tại đây.

1. Cookie

Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường bao gồm ký hiệu định danh duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ các thiết bị (máy tính hoặc điện thoại…) của bạn và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã có trên thiết bị của mình, vui lòng tham khảo hướng dẫn về trình duyệt của bạn để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie.

N4B cho phép các tổ chức khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn. Các tổ chức khác phải sử dụng cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không có quyền truy cập các cookie của N4B.

2. Quảng cáo của bên thứ ba

N4B hiển thị các quảng cáo trên một phần hoặc nhiều phần của website. N4B không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác với hoặc xem quảng cáo. Tuy nhiên, bằng việc tương tác với hoặc xem quảng cáo, bạn chấp thuận khả năng nhà quảng cáo sẽ giả định rằng bạn đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo.

3. Bình luận

Xuyên suốt toàn bộ các bài viết mà N4B đã đăng tải thì bạn có quyền bình luận vào mỗi bài viết. N4B chỉ chấp nhận những bình luận mang tính đóng góp, chỉnh sửa, đặt câu hỏi, tạo chủ đề,… Đối với những bình luận mang tính spam, kích động, phân biệt vùng miền, chính trị, thô tục thì N4B sẽ có quyền được xóa các bình luận này.

N4B không yêu cầu đăng nhập hay tạo tài khoản khi bình luận, chỉ cần đăng nhập sẵn tài khoản Facebook là có thể bình luận. Đối với những bình luận vi phạm điều khoản thì N4B hoàn toàn có quyền chặn vĩnh viễn những tài khoản này.

4. Bảo mật và An ninh

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo vệ an ninh tiêu chuẩn hợp lý, chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi không thích hợp.

Chỉ bạn và chúng tôi mới có thể nhìn thấy dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và bằng phương thức khác theo quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.

5. Các trang web của bên thứ ba

Trong trường hợp Dịch vụ liên kết đến các trang web khác, các trang web khác đó không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. N4B khuyến nghị bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác đó để hiểu thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

6. Liên lạc với N4B

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với N4B qua email theo địa chỉ admin@nghien4banh.com.